Akai Katana Akai Katana

forum ranking

Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

X360 Shin / Slash (Xbox 360) ARCADE/360

Date Stage Score Gap Comment
04/12/2013 6 425.524.226 Kochôran