Akai Katana Akai Katana

forum ranking

otaku
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

PCB Arcade / Origin (Xbox 360) ARCADE/360

Date Stage Score Gap Comment
30/05/2016 5 106.128.750