Touhou 09 : Phantasmagoria of Flower View Touhou 09 : Phantasmagoria of Flower View

forum ranking

Lyv
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

PC Full Version Easy

Date Stage Score Gap Comment
26/12/2013 ALL 70.279.530 Reisen
15/01/2014 ALL 114.200.380 +62% Reisen