Touhou 09 : Phantasmagoria of Flower View Touhou 09 : Phantasmagoria of Flower View

forum ranking

Lyv
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

PC Full Version Normal

Date Stage Score Gap Comment
26/12/2013 9 145.455.570 Reisen
28/04/2014 ALL 162.007.320 +11% Eiki