Dodonpachi DaiOuJou Dodonpachi DaiOuJou

forum ranking

Feedbacker
Ajouter une photo
Ajouter un INP

Progression

X360 WHITE LABEL

Date Stage Score Gap Comment
05/12/2013 1-4 121.604.830 A-E 1529 Hits
13/12/2013 1-4 134.536.202 +11% A-E 1605 Hits
14/12/2013 1-5 158.232.620 +18% A-E 1599 Hits
22/12/2014 1-5 164.892.550 +4% A-E 1784 Hits
21/02/2015 1-5 186.080.610 +13% A-E 1969 Hits
23/02/2015 1-5 195.564.030 +5% A-E 1954 Hits
24/02/2015 1-5 200.528.430 +3% A-E 1952 Hits
14/05/2015 1-5 201.240.610 +0% A-E 1985 Hits
15/07/2015 1-5 205.713.220 +2% A-E 1995 Hits
16/07/2015 1-5 BOSS 229.536.980 +12% A-E 2007 Hits
22/07/2015 1-5 257.969.130 +12% A-E 2032 Hits
22/07/2015 1-5 BOSS 288.491.010 +12% A-E 2046 Hits
23/07/2015 1-5 BOSS 301.339.800 +4% A-E 2024 Hits
20/10/2015 2-1 315.086.100 +5% 2040 Hits
25/01/2016 1-5 336.382.360 +7% 2045 Hits
08/02/2016 1-5 420.031.280 +25% 2431 Hits
11/04/2016 2-1 490.028.690 +17% 2558 Hit
01/08/2016 2-1 518.640.180 +6% 2736 Hit
21/11/2017 2-2 542.845.470 +5%
09/11/2018 2-1 549.498.720 +1% 2556 Hits